Sejarah

Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Bisakan Anda menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Menurut teori Nusantara, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Adapun menurut teori Yunan,...
Poer Poer
2 min read

Candi – Pengertian, Ciri-ciri dan Fungsi

Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap Seni Bangunan (Arsitektur),- Kebudyaan Hindu-Buddha yang datang dari India berpengaruh besar terhadap seni bangunan (arsitektur) di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha...
Poer Poer
1 min read

Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur yang pernah beridri antara tahun 1293 hingga 1527 M. Kerajaan Majapahit...
Poer Poer
1 min read

Sumber Sejarah Kerajaan Majapahit

Berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari diterima dan diampuninya Raden Wijaya oleh Jayakatwang atas bantuan Bupati Sumenep, Arya Wiraraja. Raden Wijaya oleh Jayakatwang diberi sebidang...
Poer Poer
1 min read

Kehidupan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7 dibuktikan dengan adanya prasasti kedukan Bukit di Palembang (682). Sriwijaya menjadi salah satu...
Poer Poer
1 min read

Mengapa Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat di Indonesia

Agama yang masuk pertama kali di Indonesia adalah Hindu-Buddha. Namun sebelum masuknya agama ke Indonesia, masyarakat Indonesia manganut sistem kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Animisme...
Poer Poer
1 min read