Agama Islam

Do’a Agar Dimudahkan Rezeki (Arab dan Artinya)

Doa Dimudahkan Rezeki – Solusi masalah ekonomi, rezeki lancar tanpa pesugihan dan tidak melanggar syariat agama. Dalam suatu hadist Nabi Muhammad SAW berkata: Tidak...
Poer Poer
2 min read

Pengertian Menuntut Ilmu dalam Agama Islam

Ilmu berasal dari kata “alima- ya’lamu- ‘ilman (عَلِمَ – يَعْلَمُ – عِلْماً )” yang artinya mengetahui. Sedangkan lawan dari kata tersebut adalah jahlun yang...
Poer Poer
2 min read

Ukhuwah Islamiyah – Pengertian, Macam, dan Dalil

Ukhuwah berasal dari kata ‘akhun’ yang artinya berserikat/bersaudara. Sedangkan pengertian ukhuwah secara istilah berarti perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Ukhwah...
Poer Poer
1 min read

Penaklukan Kota Mekah Oleh Nabi Muhammad saw.

Penaklukan kota mekkah terjadi pada bulan januari tahun 630 Masehi tepatnya pda tanggal 10 Ramadhan 8 H. Pembebasan dan penaklukan kota Mekah dilakukan Nabi...
Poer Poer
1 min read

Hikmah Zakat Fitrah

Zakat adalah sejumlah harta yang sahib dikeluarkan oleh seorang muslim atau pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimannya, seperti fakir miskin...
Poer Poer
1 min read

Dasar Persaudaraan Muhajirin dan Anshar

Kehadiran Rasulullah saw. dan kaum muhajirin (sebutan bagi pengikut Rasululah saw. yang hijrah dari Mekah ke Madinah) mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah (kaum...
Poer Poer
1 min read