Arti Al-‘Ahad

1 min read

Arti Al-‘Ahad

Al-Ahad artinya adalah? Al-‘Ahad merupakan salah satu nama yang terdapat di dalam asmaul husna. Asmaul husna merupakan nama milik Allah Swt. yang baik dan indag yang jumlahnya terdapat 99 nama. Asmaul husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama, dan husna yang artinya baik.

Kemudian secara harfiah, sebutan nama-nama Allah ini disesuaikan dengan sifat-sifat Allah Swt. Nama dan sifat Allah ini kemudian menyatu dalam kehebatan Allah Swt. Salah satu nama atau sifat Allah Swt. yang terdapat di dalam asmaul husna dan yang akan kita bahasa kali ini adalah Al Ahad.

Al-Ahad merupakan salah satu nama milik Allah Swt. yang sangat baik. Dibandingkan dengan nama atau sifat Allah yang lain, Al-Ahad mungkin yang paling banyak disebutkan atau dibaca, karena Al-ahad hanya disebutkan dalam satu surat saha, yaitu di dalam Surat Al-Ikhlash.

Al-‘Ahad Tulisan Arab dan Artinya

Al-‘Ahad (arab: اَلاَحَدُ) dalam Asmaul Husna artinya Yang Maha Esa. Maksud dari Al-Ahad adalah bahwa tidak ada tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Swt. Ini merupakan salah satu inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid.

Al-Ahad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah yang terpada dalam surah Al Ikhlas ayat 1

Makna Al-Ahad

Makna Al-Ahad (Yang Maha Esa) antara lain:

  1. Yang tiada yang menyerupainya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi.
  2. Yang Maha tunggal, seperti dikatakan oleh Ibnul Atsir.

Selain nama Al-Ahad, terdapat nama Allah lain yang terdapat di dalam asmaul husna dan maknanya berdekatan degan nama Al-Ahad, yaitu al-Wahid yang artinya Yang Satu. Jika Al-Ahad hanya disebutkan pada satu ayat al-Qur’an yaitu dalam Surat Al-Ikhlas Ayat 1, Al-Wahid disbeutkan lebih dari 15 ayat di Al-Qur’an.

Dalil Tentang Al-‘Ahad

Al-Ahad hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Qur’an, yaitu pada Surat Al-Ikhlas Ayat 1 berikut.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Latin: Qul huwallāhu aḥad

Artinya: Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa.

Isi Kandungan Surat Al-Ikhlas Ayat 1

Katakanlah (wahai rasul), “Dia lah Allah pemilik tunggal uluhiyah dan rububiyah, nama nama dan sifat sifat, tidak seorangpun yang bersekutu dengan NYA padanya.”

Baca: Arti Al-Wakil – Arab, Ayat dan Tafsir

Tafsir Surat Al-Ikhlas Ayat 1

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Yakni: Dia Yang pertama dan Esa, tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupai-Nya, dan tidak ada yang sebanding (dengan-Nya). Kata ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allâh Subhanahu wa Ta’ala , karena Dia Maha Sempurna dalam seluruh sifat-sifat-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya”. [Tafsir Ibnu Katsir]

Para Ulama penyusun Tafsir al-Muyassar berkata, “Katakanlah wahai Rasul, ‘Dia-lah Allâh Yang Esa dengan ulûhiyah (hak diibadahi), rubûbiyah (mengatur seluruh makhluk), asma’ was shifat (nama-nama dan sifat-sifat-Nya), tidak ada satupun yang menyekutui-Nya dalam perkara-perkara itu”. [Tafsir al-Muyassar, 11/96]

Contoh Perilaku Al-Ahad

Adapun contoh perilaku al ahad dalam kehidupan sehari hari adalah sebagai berikut:

Al-Ahad dalam Asmaul Husna yang artinya Yang Maha Esa mengandung arti bahwa Allah itu Esa. Esa memiliki makna Tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu bagi-Nya. Dengan demikian, Allah Swt, mandiri tidak membutuhkan yang lainnya.

Sifat Allah “Al-Ahad” memberi pelajaran kepada kita bahwa agar selalu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya ketika mandi, berpakaian, makan, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di sekolah ataupun di sekolah.

Baca juga: Arti Al-Quddus

Referensi

https://tafsirweb.com/13122-surat-al-ikhlas-ayat-1.html
https://almanhaj.or.id/5402-tafsir-surat-alikhlas.html

Poer
Poer Nothingツ
Poer Nothingツ

Arti Al-Mumit

Poer Poer
1 min read

Arti Al-Hayyu

Poer Poer
1 min read

Arti Al-Fattah

Poer Poer
1 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *